NetFlix Konto informacje


Dane do konta są podane w formacie: LOGIN:HASŁO

Zakazane jest zmienianie hasła do konta!

Konto jest współdzielone jak w opisie.

Nie należy dodawać pinu do profilu.Poniżej zawarte są 2 instrukcje:

- Instrukcja korzystania z konta

- Instrukcja w przypadku blokady profilu
Instrukcja korzystania z konta NetFlix:

1. Zaloguj się na zakupione konto przez ten odnośnik: https://www.netflix.com/YourAccount

Po zalogowaniu powinno wyświetlić się takie okno (Może być ono w innym języku!).

Można włączyć translatora aby ułatwić przeglądanie strony przez użycie przeglądarki np. Edge lub Chrome

2. Zmień domyślny język dla wybranego profilu przez wybranie losowego profilu np. ostatniego, następnie: Rozwiń / wybierz opcje pierwszą / wybierz język
3. Gotowe, można korzystać z konta!
Instrukcja w przypadku blokady profilu pinem:


1.
Przejdź na stronę: https://www.netflix.com/YourAccount

Następnie rozwiń wybrany profil oraz wybierz 3-cią opcję (Blokada profilu).


2. Wprowadź hasło do konta netflix.3. Sprawdź pin lub zmień pin do konta lub wyłącz pin (Poprzez odznaczenie).