• Windows 7

System operacyjny Windows 7 to jeden z najlepszych systemów operacyjnych opracowanych przez firmę Microsoft. Działa na maszynach o architekturze 32-bitowej i 64-bitowej.