Dziękujemy za zakup Microsoft Office 2021 Professional Plus:

 

Typ klucza: ONLINE

UWAGA! Pakiet bez aktywacji jest w wersji próbnej 30-dniowej!


Pobieranie pakietu (Język polski):

https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/pl-PL/ProPlus2021Retail.img
English:
https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProPlus2021Retail.img

German:
https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/de-DE/ProPlus2021Retail.img
Instrukcja instalacji:
Pobierz pakiet
z powyższego odnośnika, uruchom pobrany plik - pakiet automatycznie się zainstaluje.

(Jeśli pakiet jest wykrywany jako Stacja dysków pobierz z internetu program WinRaR, następnie na pobrany pakiet kliknij Prawy przycisk myszy / Uruchom za pomocą / WinRaR / Setup.exe)
Instrukcja aktywacji:

Aby aktywować produkt należy otworzyć aplikację np. Word oraz przejść: Konto / Zmień licencję / Użyj innego konta / Mam klucz produktu (Tutaj wpisać zakupiony klucz) następnie: Aktywuj / Aktywacja przez internet

W przypadku błędu " Nie można aktywować kopii produktu Microsoft Office 2021 Professional Plus ponieważ liczba aktywacji osiągnęła limit określony dla klucza produktu... "  lub " 0XC004C060 " - skontaktuj się z nami!Ponowna aktywacja produktu 
(Np. po ponownej instalacji pakietu):

W przypadku ponownej aktywacji produktu produkt powinien aktywować się online, jednak może być wymagana aktywacja telefoniczna, w przypadku błędu " Przekroczona liczba aktywacji " należy produkt aktywować telefonicznie, instrukcja aktywacji telefonicznej: 
https://key-soft.pl/blog/office-2021-pro-plus-instrukcja-telE-Mail: BOK@Key-Soft.pl