• Windows 10

System operacyjny Microsoft Windows to dziś najpopularniejszy system operacyjny instalowany na komputerach stacjonarnych i laptopach. Doczekał się wielu edycji, a każda z nich – co najmniej kilku wersji różniących się między sobą funkcjonalnościami. Systemy operacyjne Windows są obecnie bardzo popularne.